ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η χειρουργική του δέρματος αποτελεί ένα από τα βασικά επιστημονικά αντικείμενα του δερματολογικού μας κέντρου. Αφού προηγηθεί λεπτομερής δερματοσκοπικός έλεγχος με τα πιο σύγχρονα ψηφιακά δερματοσκόπια που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και το ιστορικό, αποφασίζεται ο τρόπος αφαίρεσης της εκάστοτε βλάβης. Στη συνέχεια το αφαιρεθέν ιστοτεμάχιο αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση στον συνεργάτη μας  ιατρό παθολογοανατόμο. Για τη σύγκλιση των ελλειμάτων, κατά την αφαίρεση, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεθόδους: