ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΟΝΥΧΟΣ ( ΝΥΧΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ)

ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΟΝΥΧΟΣ ( ΝΥΧΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ)