//1η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

1η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Η 1η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1998 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 37,9 εκατομμύρια άτομα ζούσαν με τον ιό HIV ως τα τέλη του 2018. Υπάρχουν συμπεριφορές και καταστάσεις που μπορούν να θέσουν τα άτομα σε μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στον HIV, όπως:

  • Κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή, χωρίς τη χρήση προφυλακτικού
  • Η ύπαρξη άλλου σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος όπως η σύφιλη, ο έρπης, τα χλαμύδια, η γονόρροια και η βακτηριακή κολπίτιδα
  • H από κοινού χρήση μολυσμένων βελονών, συριγγών κλπ. που παρατηρείται σε ομάδες ατόμων όπως οι χρήστες ουσιών
  • Η υποβολή σε μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση οργάνων και ιστών καθώς και  ιατρικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν τομή ή νυγμό με μη αποστειρωμένα εργαλεία και τέλος
  • Περιπτώσεις τυχαίου τραυματισμού με βελόνη (π.χ. εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας)

Πέραν των ομάδων υψηλού κινδύνου ο καθένας από εμάς οφείλει να γνωρίζει τους τρόπους πρόληψης μετάδοσης της νόσου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η χρήση προφυλακτικού σε οποιουδήποτε είδους σεξουαλική επαφή, η αποφυγή απόκτησης tattoo σε μη υγειονομικώς ελεγμένα εργαστήρια δερματοστιξίας, η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προφύλαξης (π.χ. γαντιών) από επαγγελματίες υγείας κατά την επαφή με οποιουδήποτε είδους βιολογικό υλικό κ.ά.

Η αποτελεσματικότητα της σύγχρονης θεραπείας έχει οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ενώ έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στα πλαίσια της πρόληψης. Έχει ήδη καθιερωθεί η χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων πριν από πιθανή έκθεση σε HIV (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) σε άτομα με πολύ επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά που αδυνατούν να την μεταβάλλουν. Η PrEP χορηγείται ήδη σε 46 χώρες στον κόσμο και η διαδικασία εγκρισής της αναμένεται και για τη χώρα μας.